Farmgyakorlat Németországban 2013-15

 Sikeresen befejeztünk egy újabb tanulói pályázatot, melynek keretében az elmúlt két évben 32 tanuló vett részt Németországban szakmai gyakorlaton a megye három mezőgazdasági iskolájából. A fiatalok becsülettel és mindenki megelégedésére kiválóan teljesítették a gyakorlatukat, szakmai és idegen nyelvtudásuk nagyon sokat fejlődött. A munkaadók írásos minősítései döntő mértékben jó vagy nagyon jó minősítésről adnak számot. Ebben a pályázatban kezdtük el a gyakorlat igazolásának új formáját, az ECVET módszere szerintit.  Az egyik partnerünknél ahol bio formában kertészeti termelést folytatnak sikerült kimunkálni és elismertetni ezzel a módszerrel a gyakorlatot.Az ott gyakorlatot teljesített 6 tanuló meg is kapta ezt az új igazolási formát. Azért itt kezdtük, mert az iskolákban az elmúlt években nem volt kertészeti oktatás.   A későbbiekben ugyanezt az igazolási formát minden farmon be kívánjuk vezetni a szakmai gyakorlatok során. A többi szakterületen ez nehezebb mert hosszas elemzés szükséges annak megállapítására, hogy melyek azok a gyakorlati ismeretek, amelyeket az iskolában nem tanultak,  csak a külföldi szakmai gyakorlatokon. Hosszabb egyeztetés szükséges szakterületenként ennek a pontos megállapítására. A következő pályázati fordulóban minél több farmon kívánjuk így elismertetni azokat a plusz ismereteket, amiket az iskolában nem tanultak. A gyakorlatokon fegyelmezetten végezték a munkájukat a tanulók. A gyakorlatok teljesítését a munkaadók minden résztvevőnél Europass Mobilitási Igazolvánnyal igazolták.  Az említett kertészeti termelést folytató farmon pedig az Europasson kívül az ECVET szerinti igazolással ismerték el azokat az ismereteket, amelyeket a fiatalok az iskolában nem tanultak, és csak itt a farmon szerezték meg ezeket az elméleti és gyakorlati szakmai ismereteket.  A fiatalok nagyon sokat fejlődtek mind szakmailag, mind német nyelv vonatkozásában. Ezt egy 12 féle szempont szerinti minősítés igazolja.

    

A munkaadókkal régóta alkalmazzuk ezt a minősítési formát. Ebben a szakmai és nyelvi minősítéseken kívül a munkához való hozzáállást, a munkatársakkal való viszonyt, motivációt, önállóságot, pontosságot, kreativitást, stb. mérik és minősítik. Adiákok döntő része jó vagy nagyon jó minősítést kapott. A tanulók megismerkedtek a térség városaival és különösen tetszettek azok a kirándulások, amelyeksorán megnéztük a tengert. Sokan akkor látták először és nagyon nagy élmény volt. A legtöbben akkor is bementek a vízbe, ha nagyon hideg volt, mert ezt nem akarták kihagyni. Több kulturális és szakmai programon vettünk részt, melyek közül kiemelkedett a Német Magyar Baráti Társaság 20 éves évfordulója Rostockban. A rendezvényen több kint lévő magyar diákcsoport is részt vett. Nálunk akkor volt a csoportok váltása, ezért két csoportunk is részt tudott venni rajta. A rendezvényen nagyon szép műsort mutattak be a németek is és a magyar fiatalok is.  Az ebéd egy igazi magyar bográcsgulyás volt, melyet az egyik kint lévő csoport készített. Egy másik csoport igazi magyar péksüteményeket sütött. A rendezvényen részt vett Berlini Magyar Nagykövetség követségi titkára is, aki nagyon örült, hogy ilyen nagy csoport magyar diák megtisztelte ezt a rendezvényt. Közel 100 diák vett részt a rendezvényen öt magyarországi iskolából.  Mindkét évben meglátogattuk a Mecklenburgi Mezőgazdasági Kiállítást, ami Észak Németország legnagyobb mezőgazdasági kiállítása. A megnyitón a mezőgazdasági miniszter külön köszöntötte a magyar diákokat is.  Részt vettünk több egyéb szakmai rendezvényen, főleg állattenyésztési fajtabemutatókon, vásárokon. Összességében megállapítható, hogy a gyakorlat nagyon jól sikerült.

 

2015 május.

  

 

 

Szakmai gyakorlat Németországban.

Borsod megye mezőgazdasági középiskolái több mint hat éve közösen pályáznak tanulóik és munkatársaik számára szakmai gyakorlatokra, tanulmányi utakra.  Ezen kívül több nemzetközi partnerségi programban is részt vettek. Különösen eseménydúsak voltak az elmúlt évek, hisz tanulói, pályakezdő, tanári és nemzetközi partnerségi pályázatokat teljesítettek. Az elmúlt években két tanári pályázat keretében a résztvevő iskolák tanárai Észtországban és Bulgáriában szakmai tanulmányi úton vettek részt. Az Észt tanulmányi úton tanulmányozták és megvitatták az Észt tanárokkal a szakmai gyakorlatokon az ECVET szerinti elismerésben eddig elért eredményeket és megállapodtak abban, hogy az új ismereteiket, tapasztalataikat megosszák egymással. A Bolgár tanulmányi úton a hátrányos helyzetű és roma fiatalok nevelésének, és oktatásának tapasztalatait vitatták meg. Ennek az volt az alapja, hogy a két ország, és a résztvevő két térség nagyon hasonló társadalmi és oktatási problémákkal küzd. A partnerségi pályázati program keretében négy uniós országból iskolák, szülői szervezetek, felnőttoktatási intézmények munkatársai azt vitatták meg, miként lehet többet tenni annak érdekében, hogy a szakmai középiskolákban tanuló fiatalok lemorzsolódási aránya csökkenjen.  A találkozókon elmondták és megvitatták a tapasztalataikat. A megállapításokat többféle munkaanyagban feldolgozták és az eredményeket brossurákban kiadványokban közkincsé tették a program munkanyelvének megfelelően angolul. A tanulói pályázat keretében tovább folytattuk a németországi szakmai gyakorlatot, és az elmúlt két évben 32 diák teljesítette gyakorlatát. A gyakorlat most is ugyanolyan eredményes volt mint a korábbi években, hisz a kiépített kapcsolatok jól működtek, és a diákok is  jól végezték a feladataikat. Egy partnernél, ahol bio formában kertészeti termelés folyikbevezettük a megszerzett ismeretek ECVET szerinti elismerés formáját. Ez azért nagyon fontos, mert a résztvevő középiskolákban a tanterv szerint a diákok nem tanulnak kertészetet. Ezzel az igazolással, olyan ismeretek megszerzését ismerik el, amelyet az iskolai oktatás keretében nincs módjuk megszerezni. Ez duplán jó, hisz egyrészt kertészeti ismereteket szereznek és gyakorolnak, másrészt hogy ez bio termelés formájában történik.  Az ott gyakorlatot teljesített diákok meg is kapták az ECVET szerinti igazolásokat.  A tanulói pályázat mellett megszerveztünk 24 végzett diák számára szakmai gyakorlatot. Ezt az új formát azért szerveztük meg, mert sok fiatal azért nem tud elhelyezkedni a végzett szakmájában, mert nincs igazolt szakmai gyakorlata. Ebben az évben két pályázat fejeződött be, az egyikben diákok a másikban pályakezdők teljesítettek több mint két hónapos szakmai gyakorlatot Németországban, Mecklenburg-Előpomeránia tartományban. Németországban nagyon sok farmmal vagyunk több éve kapcsolatban. Ezek a szakmai kapcsolatok már több mint hat éve tartanak, és eddig mintegy 150 fiatal teljesítette szakmai gyakorlatát a partner üzemekben. A gyakorlatok során nagyon sok értékes szakmai és emberi kapcsolat alakult ki, melyet a volt gyakornokok azóta is ápolnak. A gyakorlatokon a fiatalok mind szakmailag mind idegen nyelvismeretben nagyon sokat fejlődtek, és később a munkájukban ezt jól tudták kamatoztatni. A most befejeződött pályázatokban a megszerzett ismeretek elismerésében egy új elemet is bevezettünk az ECVET módszer szerinti elismerést és igazolást.  A következő években is folytatni kívánjuk a külföldi gyakorlatokat. Az ECVET módszer szerinti elismerést ki kívánjuk terjeszteni az állattenyésztés és növénytermesztés területén dolgozó üzemekre is. Az eddig kiépített munka és emberi kapcsolatok jó alapot biztosítanak a további eredményes együttműködésre.