Tanulmányi út Bulgáriában

Bolgár tanulmányút.

Három Borsod megyei mezőgazdasági szakközépiskola tanárai szakmai tanulmányúton vettek részt 2013 októberében Bulgáriában Leonardó mobilitási pályázati támogatással. A tanulmányút célja az volt, hogy tanulmányozzuk a hátrányos helyzetű tanulók oktatásában, nevelésében elért eredményeket a fogadó iskolában. Térségünk hátrányos helyzetű, és tanulóink jelentős része is az. A Bulgár iskola is hasonló helyzetben van, és a tanulói összetétele is kísértetiesen hasonlít a miénkhez. Ez a lehetőség természetesen alapot biztosít az összehasonlításra. A fogadó iskola oktatási profilja általános mezőgazdasági. Az elméleti és gyakorlati oktatás minden feltétele adott. A szakmai gyakorlatok oktatásához biztosítottak a feltételek az iskolai gyakorlati munkahelyeken. Természetesen a környékbeli gazdálkodóknál is folyamatosan teljesítenek gyakorlati feladatokat a diákok.  A pályázati lehetőségeket kihasználva pedig egyre több diák teljesít külföldön is szakmai gyakorlatot. Mottójuk szerint igyekeznek segíteni a roma tanulók beilleszkedését a munkaerő piacra a szakmai oktatáson keresztül. Igyekeznek a lehető legtöbb fiatalnak szakmát adni, hogy a munkaerő piacon eséllyel tudjanak megjelenni. Látogatást tettünk a városi polgármesteri hivatalban ahol megismerkedtünk a város és térségének mindennapi életével, eredményeivel és problémáival. A város polgármestere fogadta a delegációt, és itt először általános majd szakmai kérdéseket beszéltünk meg. A polgármester ebben teljesen tájékozott volt, hisz korábban ő volt az iskola igazgatója. Azt kérte, hogy ezzel a szakmai úttal ne fejeződjön be a kapcsolat, hanem keressük a lehetőségét az elkezdett munka folytatásának további pályázattal, vagy pályázatokkal. Megbeszéltük, hogy a következő években ezt meg fogjuk valósítani. Ezt követően a pályázati munkaprogramnak megfelelően meglátogattuk az iskola elméleti és gyakorlati képzési helyeit. Az iskolában három féle hátrányos helyzetű csoportot különböztetnek meg. Az egyik csoport az enyhe fokú mentális problémával küzdők, a másik a roma tanulók, és a harmadik a munkanélküliek visszahozása az oktatásba felnőttoktatás keretében. Ha valaki kiesik az egyik rendszerből, be tud lépni a másikba. Ezzel a módszerrel jelentősen tudták növelni a szakképzést eredményesen befejezők arányát. Természetesen ezeket a csoportokat más-más módszerekkel oktatják, és az oktatás eredményességét folyamatosan mérik. Az eredményességet első fokon az határozza meg, hogy a tanulók hány százaléka végzi el az iskolát. A végső eredmény számít, nem az, hogy egyik vagy másik rendszerből kiesik e, hisz ha a végén el tudja végezni az iskolát a cél teljesült. Több mint tíz éve folyamatosan gyűjtik az adatokat, és az első időszakban mintegy ötven százalékos volt a végzettek aránya. Az elmúlt években ez az arányt föl tudták emelni 80 százalék fölé. A másik fontos mérési eredmény az, hogy a végzettek közül mennyien tudnak egy éven belül a szakmájukban elhelyezkedni, a szakmai bizonyítvány megszerzése után. Ebben az esetben figyelembe veszik, hogy a környéken, az ország más részein, vagy külföldön mennyien találnak munkát. Ebben a helyzetben is folyamatos javulást tapasztalnak, de nem elsősorban helyben, hanem egyre többen találnak munkát az ország nyugati részén és külföldön.  És itt nő meg náluk is a jelentősége a külföldi szakmai gyakorlatoknak. Évek óta egyre többen vesznek részt külföldi szakmai gyakorlatokon, elsősorban Németországban. Szándékukban van bevezetni a gyakorlatokon megszerzett ismeretek ECVET általi elismerését. Még ők is a munka elején tartanak, és a következő évben szándékoznak megkötni a partnereikkel az együttműködési megállapodást.  A képzési megállapodásról is vannak elképzeléseik, hogy miképpen kellene megkötni, de ebben még nem állapodtak meg a külföldi partnereikkel. Itt elsősorban az a probléma, hogy az iskolában meghatározott oktatási anyagot, hogyan tudják egy-egy gyakorlaton teljesíthető képzési egységekben meghatározni. Összehasonlítottuk a mi gyakorlatunkat a Bulgár kollégák alkalmazott gyakorlatával. A mi iskoláinkban inkább a tiszta profil az általános. A Bulgár módszer lehet hogy jobb mivel minden egy kezelésben található, és ha az egyik képzési rendszerbe nem tudja megállni a helyét a tanuló, a másikban még megfelelhet. Ezeket a kérdéseket vitattuk meg, megpróbáltuk összehasonlítani és ebből következtetéseket levonni. Az oktatás során alkalmazott módszereket is elmondtuk egymásnak, és a végeredmény szempontjából igyekeztünk alkalmazható következtetéseket levonni. Mivel a végeredmény minden esetben nagyon sok tényezőtől függ, és csak a helyi viszonyok figyelembevételével alkalmazható eredményesen, ezért a munkánk eredménye csak hosszabb távon értékelhető. A gyakorlati munkahelyek meglátogatása során azt tapasztaltuk, hogy a mi eszközellátottságunk jobb, és ők igyekeztek ennek hiányát a vállalkozóknál töltött több gyakorlati foglalkozással ellensúlyozni. A diákok régi traktorokon és modelleken nagyon sokat gyakorolják a javítást, felújítást, hibaelhárítást. A traktorok típusai a hasonló közelmúlt okán nagyon hasonlítanak a miénkhez. A Bulgár specialitások között van néhány olyan szakterület, ami nálunk nincs vagy csak kis mértékben. Náluk meghatározó a kertészet aránya, és olyan területek, mint az illóolajak termelése. Ebben nálunk az elmúlt években sajnos visszafejlődés volt. Szerintem a vidék népességmegtartó képessége szempontjából, és a mezőgazdasági munkahelyek növelése érdekében nálunk is növelni kellene a kertészet szerepét. Ehhez nálunk is minden feltétel adott. A vidékfejlesztés területén úgy gondolom hasonlóak az elképzelések, és a falusi turizmus is fontos területe lehet a szakképzésnek mindkét országban. Összességében úgy ítéljük meg, hogy a tanulmányút nagyon tartalmas és eredményes volt. Megismertük egy másik hasonló ország mezőgazdaság szakközépiskolájának mindennapjait, eredményeit és gondjait. A közös munka tapasztalatait ki fogjuk próbálni, és amennyiben nálunk is eredményes, igyekszünk alkalmazni. Olyan új partneri kapcsolat jött létre, amelyet a pályázati keretek között ápolni fogunk mindkét partner érdekében.